Annuleringsbeleid Join the Horse

 
1.       Aanmelden workshop, coaching en/of webinar

1.1     Je bent ingeschreven als deelnemer aan o.a. een workshop, coaching en/of webinar als je het aanmeldformulier op de website van Join the Horse hebt ingevuld en verstuurd en je de betaling succesvol hebt afgerond.
1.2     De inschrijving is definitief op het moment dat je een bevestigingsmail hebt ontvangen.

Annuleren van een workshop of coaching betekent extra werk. Het is ook nog maar de vraag of een ander persoon de vrijgekomen plek door een afzegging zal kunnen innemen. Aan het annuleren van een workshop of coaching zijn daarom kosten verbonden. In het geval de boeking tijdig wordt geannuleerd kunnen we een deel van de kosten teruggeven.

2.1     Annulering 1 daagse workshop/coaching

2.1.1  Na betaling van een 1 daagse workshop/coaching heb je nog een bedenktijd van 14 dagen. Je hebt het recht je deelname binnen deze 14 dagen alsnog te annuleren. Je moet hiervoor een e-mailbericht sturen naar info@jointhehorse.nl. Je ontvangt dan het volledige bedrag terug.
2.1.2  Je krijgt 50% van het reeds in rekening gebrachte bedrag terug als je je binnen 14 tot 4 dagen voor aanvang van de 1 daagse workshop/coaching afmeldt. Je moet hiervoor een e-mailbericht sturen naar info@jointhehorse.nl en hierin de reden van annulering vermelden.
2.1.3  Bij een annulering minder dan 96 uur (4 dagen) voor aanvang van de workshop/coaching vindt geen teruggave plaats van het reeds in rekening gebrachte bedrag. In overleg kan een uitzondering worden gemaakt als er gegronde redenen zijn en je afwezigheid geen gevolgen heeft voor het wel of niet doorgaan van de workshop/coaching. Je moet hiervoor een e-mailbericht sturen naar info@jointhehorse.nl en hierin de reden van annulering vermelden.

2.2     Annulering webinar

2.2.1  Na betaling van de webinar(s) heb je nog een bedenktijd van 14 dagen. Je hebt het recht je deelname binnen deze 14 dagen alsnog te annuleren. Je moet hiervoor een e-mailbericht sturen naar info@jointhehorse.nl. Je ontvangt dan het volledige bedrag terug.
2.2.2  Als je onverhoopt niet kan deelnemen aan de webinar wordt geen geld terug gegeven.

2.3     Annulering lessen op locatie

2.3.1  Afspraken voor een les op locatie kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd.
2.3.2  Afzeggen kan telefonisch of je kan een SMS/WhatsApp/Messenger bericht sturen. Afzeggen per SMS/WhatsApp/Messenger is pas definitief als je een reactie terug hebt ontvangen.
2.3.3. Bij het afzeggen binnen 24 uur voor de les worden de kosten van de les in rekening gebracht.
2.3.4  Als er te laat wordt afgezegd en ik ben al onderweg, dan worden de benzinekosten ook in rekening gebracht.

2.4     Annulering 3 of 6 maanden coachtraject

2.4.1  Na betaling van het 3 of 6 maanden coachtraject heb je nog een bedenktijd van 14 dagen. Je hebt het recht je deelname binnen deze 14 dagen alsnog te annuleren. Je moet hiervoor een e-mailbericht sturen naar info@jointhehorse.nl. Je ontvangt dan het volledige bedrag terug.
2.4.2  Je krijgt 100% van het reeds in rekening gebrachte bedrag terug als je je meer dan 42 dagen  voor aanvang van het volledige coachtraject afmeldt. Je moet hiervoor een e-mailbericht sturen naar info@jointhehorse.nl en hierin de reden van annulering vermelden.
2.4.3  Je krijgt 50% van het reeds in rekening gebrachte bedrag terug als je je binnen 42 tot 14 dagen voor aanvang van het volledige coachtraject afmeldt. Je moet hiervoor een e-mailbericht sturen naar info@jointhehorse.nl en hierin de reden van annulering vermelden.
2.4.4  Je krijgt 20% van het reeds in rekening gebrachte bedrag terug als je je binnen 14 tot 8 dagen voor aanvang van het volledige coachtraject afmeldt. Je moet hiervoor een e-mailbericht sturen naar info@jointhehorse.nl en hierin de reden van annulering vermelden.
2.4.5  Als u zich afmeldt voor een intensieve coaching dag of meerdere dagen, dan gelden de annuleringsvoorwaarden onder 2.3.

3.1     Vervanging bij 1 daagse workshop/coaching

3.1.1. Je kunt er altijd voor kiezen om iemand anders in jouw plaats te laten deelnemen. Stuur uiterlijk 4 dagen voor aanvang van de workshop of coaching een e-mailbericht met hierin de naam en het e-mailadres van degene die jou vervangt. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
3.1.2. Als je niet kan mee doen omdat je eigen (verzorg)paard niet mee kan om wat voor reden dan ook, dan kan je met één van mijn paarden werken. Stuur uiterlijk 4 dagen voor aanvang van de workshop of coaching een e-mailbericht waarin je aangeeft dat je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

3.2     Vervanging bij webinar(s)

3.2.1  Je kunt bij verhindering, de webinarlink aan een ander overdragen. Uiterlijk 24 uur van tevoren moet je een mailbericht sturen waarin je kenbaar dat je de webinarlink hebt overgedragen. Meld in je mail ook de naam en het e-mailadres waar je de webinarlink naar toe hebt gestuurd.

3.3.    Inhaal mogelijkheid 3 of 6 maanden coachtraject

3.3.1  Als een intensieve coaching dag wordt geannuleerd, dan moet er binnen 4 weken een afspraak worden gemaakt voor een inhaal dag.
3.3.2  Als er binnen deze termijn geen afspraak wordt gemaakt voor een inhaal dag, dan vindt geen teruggave plaats van het reeds in rekening gebrachte bedrag voor deze dag.
3.3.3  Als je onverhoopt niet kan deelnemen aan de Zoom Call wordt geen geld terug gegeven.

4        Annulering door Join the Horse

4.1     Mocht ik de workshop of coaching wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen onverhoopt zelf annuleren, dan worden betalingen uiteraard per omgaande en volledig teruggestort, tenzij je er voor kiest om de workshop op een andere datum alsnog te volgen.

Tot slot

Ik wil je vragen om op tijd aanwezig te zijn. Later komen gaat ten koste van de voor jou gereserveerde tijd.