Paarden leren snel, timing is cruciaal

25 oktober 2020 | Join the Horse – Carola van Berckel


Paarden leren snel, ze zijn sensitief en leergierig.

Maar wat leer je het paard aan? 

Is het gedrag dat jij graag wilt of is het juist gedrag wat je niet wilt. Een paard is hoog sensitief en ervaart snel fysieke of mentale druk, dit beïnvloed het leervermogen en je resultaten.

De sleutel zit hem in je eigen timing. Op het juiste moment een ‘Release’ geven, ontspannen werkt in jouw voordeel en geeft het paard een indicatie van wat jij van hem wilt.

Het gedrag wat je paard laat zien, is dat gedrag waar hij op dit moment het meest toe gemotiveerd is om te doen. Onderzoek daarom wat je paard motiveert en hoe gemotiveerd jou paard is. Doet je paard niet wat je hem van hem vraagt, dan is jouw timing, jouw release niet op het juiste moment.

Vraag je bijvoorbeeld om je paard naar voren te laten stappen en hij wil niet naar voren, maar hij gaat in plaats daarvan naar achteren en jij laat je touw vieren omdat je het bijvoorbeeld niet houdt, dan leer je je paard om achteruit te lopen op de druk die jij geeft. Wees je daarom bewust van wanneer jij ontspant, of wanneer jij juist wat duidelijker bent. Zorg voor goede omgevingsfactoren, een rustige leeromgeving en een mogelijkheid om echt even samen te kunnen zijn, zonder gestoord te worden.

Pas je vraag altijd aan, aan het leerniveau van je paard. Geeft je paard een response, of gaat hij in de richting van wat je van hem wilt, beloon je paard dan en streef niet direct naar het perfecte plaatje. Bouw het op in kleine stappen.

Bevestig en beloon altijd de inzet van je paard, wanneer hij opzoek gaat naar het antwoord. Dit stimuleert hem om verder op zoek te gaan naar het juiste antwoord. Zodra je ziet dat je paard in de juiste richting gaat, bevestig je dit en laat je je paard dan ook even alleen of op zichzelf. Ga niet direct weer verder met het vervolg of een stap verder. Dit helpt je paard om het geleerde te integreren.

Hier gaat vaak veel mis in de training van paarden, doordat wij ons doel willen bereiken dat wij voor ogen hebben, gaan we voorbij aan de signalen die de paarden geven en aan de ruimte die zij nodig hebben om te leren.

Paarden communiceren continu om hun behoeften over te brengen of om hun grenzen aan te geven. Jouw communicatie kun je aanpassen, wanneer hij niet doet wat je wilt, totdat het paard jou begrijpt. Doet het paard dit niet, dan communiceer jij zelf niet op een manier, dat je paard jou begrijpt. Door dit aan te passen en af te stemmen op je paard, krijgt je paard de kans om op jou te reageren zoals jij dit wilt.

Wanneer jij iets van je paard vraagt en hij jou niet begrijpt, of hij is nog aan het zoeken naar het juiste antwoord, dan ben jij degene die niet duidelijk genoeg is geweest of hebt jij de kleine signalen niet herkend heeft die het paard al geeft in de richting van het antwoord. Dit kan een kleine verschuiving van het gewicht, in de richting waar jij heen wilt, al zijn of het minimaal afwenden van het hoofd.

Je hebt maar 3 seconden om een paard iets aan te leren of af te leren. De ‘splitsecond’ is slechts een halve seconde lang, een‘window of opportunity’, een kans voor jou om het juiste gedrag aan te leren. Hoe eerder jij reageert op ingezet gedrag van het paard, hoe sneller het paard leert. De mate waarin een paard leert en de snelheid van zijn leren worden dus bepaald door jou reactie op zijn gedrag.

Een paard probeert altijd onder druk uit te komen. Het paard leert jou, als het goed is, wat hem ontspanning, de ‘Release’ geeft. Van nature zal een paard onderzoeken wat hem een ‘Release’ geeft. Wanneer een paard de hint begrijpt, dan is het van belang om je signaal telkens kleiner en minder te maken, zodat het een ‘fluistering’ wordt. Dan begint de ‘dans met het paard’, in eenheid en in harmonie.

Een paard zoekt altijd naar jouw bevestiging en is op zoek naar comfort, door dit aan te bieden, optimaliseer je de externe factoren voor het stimuleren van het leervermogen.

Denk eraan dat het alleen, of met rust laten, van je paard nog steeds een grote beloning is en dat je hiermee, indien je de juiste timing hebt, je het leervermogen van je paard versnelt.

Veel plezier met je paard en succes met je timing.

Lees ook

Blogs

Mist er iets in de relatie met je paard

2020 | Join the Horse - Carola van Berckel

In de media

Er wordt te weinig gekeken naar de emoties van het paard

19 november 2021 | De Hoefslag - Femke Verbeek

Mag jouw paard nee zeggen?

24 maart 2018 | HorseConnect - Carola van Berckel

12 sleutels - bouwen aan vertrouwen

9 december 2017 | HorseConnect - Carola van Berckel